[PL] AIKIDO W CZERWCU
Treningi zaczynają się 01.06.2020 r.

Rozkład zajęć:
– poniedziałek, środa 20.30-21.45
– czwartek 20.30-21.30

Zaczynamy treningi 15 min później, niż było to w pierwotnym założeniu, ze względu na dezynfekcję maty po zajęciach judo.
Zbiórka przed głównym wejściem do budynku o godz. 20.15. Na obiekt wchodzimy jako jedna grupa. Podobnie wygląda opuszczenie budynku.
Nie ma możliwości indywidualnych wejść i wyjść!

Przed treningiem każdy z uczestników wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia (każdorazowo). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia prawny opiekun.
Niestety nie może być dostarczone później. Proszę na wszelki wypadek mieć własny długopis. Do treningu wystarczy dowolny strój.
Nie ćwiczymy w hakama! Ubiór musi być czysty, nie używamy tego samego stroju na kolejnym treningu bez wcześniejszego wyprania go.
Szatnie, na chwilę obecną, nie mogą być jeszcze udostępniane.

Przed wejściem na matę należy zdezynfekować dłonie i stopy. Osoby które mogą mieć problemy zdrowotne (np. alergie, problemy skórne itp.)
po korzystaniu z udostępnionych środków do dezynfekcji, proszę przynosić własne preparaty.

Opłaty:
Osoby które płaciły za marzec 80 zł, pozostali 150 zł, uczniowie i studenci 130 zł.
Uprzejmie proszę o wpłaty na pierwszych zajęciach (w miarę możliwości), gotówką.

[ENG] AIKIDO CLASSES IN JUNE
Aikido classes will begin 01.06.2020

Schedule:
– Mondays, Wednedays at 20.30-21.45
– Thursdays 20.30-21.30

We begin 15 minutes later than we assumed because of dojo disinfection after judo classes.
We meet in front of the main building entrance at 20.15. We enter the building together as group and there is no possibility of individual entries.
Exiting is the same.

Before entering each attendee must fill health statement (each time). People under 18th need to have their legal guardian sign it.
Unfortunatelly the statement cannot be given later than before class. Please have your own pen just in case. To practice you can have any
outfit. Don’t bring hakama! Your outfit needs to be clean and washed each time after training.
Unfortunatly we cannot have access to dressing rooms for now.

Before entering the mat you need to disinfect your hands and feet. In case of any allergies or skin issues please bring your own sanitiser.

Payments:
If you paid for march before it is 80 pln, others 150 pln, for students it is 130 pln.
I kindly ask you for paying on the first class (if you can), with cash.

Sensei Dariusz Zięba

Autor wpisu: admin